ಹೆಡ್_ಬ್ಯಾನರ್

ಪುಶ್ ಬಟನ್‌ಗಳು, ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು, ಪೈಲಟ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು